Inspektim punimesh ne ndertimin e Shkolles se Mesme te Pergjthshme Babe Dude Karbunara qe po kryhet , me pjesemarrjen e Ministres se Arsimit dhe Sporteve znj. Evis Kushi.

 • Inspektim/kontroll
 • 05/04/2023
 • 11:00
 • lagjja "10 Korriku"
 • Shqipëri
 • Berat
 • Berat
 • Berat
 • Kryetari i Bashkise | znj. Evis Kushi
 • Titullari i Bashkise | Ministre e Arsimit dhe Sporteve
 • Kryetari i Bashkise, Ministre e Arsimit dhe Sporteve, Drejtore e Drejtorise se Turizmit dhe Aktiviteteve etj.
 • Po
 • Po
 • Gentian Dashi (Drejtor i Burimeve Njerezore dhe Sherbimeve Mbeshtetese)
 • Arisa Toska (Sekretar i Pergjithshem)