Kryetari i bashkisë do të inspektojë punimet për ndërhyrjet që do të bëhen në rrjetin e kanalizimeve të ujërave të zeza në fshatin Qatrom si edhe do të takohet me banorë të fshatit.

 • Inspektim/kontroll
 • 06/04/2023
 • 10:30
 • Qatrom
 • Shqipëri
 • Korçë
 • Korçë
 • Drenovë
 • Sotiraq Filo
 • Kryetar Bashkia Korçë
 • Administratori i njësisë administrative Drenovë, përfaqësues nga UKKO, pjesëmarrës të tjerë.
 • Jo
 • Po
 • Xheni Kita
 • Mariana Jorgji