Takim me trupat zjarrfikese dhe drejtues te kompanise Marlotex, ne Stacionin Zjarrfikes Berat per dhurimin e uniformave te reja dhe pajisjeve per shpetim nga zjarri nga Kompania Marlotex

 • Tjetër
 • Takim me donatore
 • 04/04/2023
 • 11:30
 • Stacioni Zjarrfikes Berat
 • Shqipëri
 • Berat
 • Berat
 • Berat
 • Kryetari i Bashkise
 • Titullari i Bashkise
 • Kryetari i Bashkise, Drejtori i MZSH Berat, Drejtore e Drejtorise se Turizmit dhe Aktiviteteve etj.
 • Po
 • Po
 • Gentian Dashi (Drejtor i Burimeve Njerezore dhe Sherbimeve Mbeshtetese)
 • Arisa Toska (Sekretar i Pergjithshem)