Aktiviter sportiv me fëmijët e talentuar të Qëndrës Kulturore të Fëmijve

 • Tjetër
 • Aktivitet sportiv
 • 05/04/2023
 • 14:00
 • Tek Qëndra Kulturore e Fëmijve
 • Shqipëri
 • Fier
 • Patos
 • patoS
 • Manushaqe Lamaj
 • Drejtore e QKF
 • Fëmijët e talentuar të QKF dhe mësuesit e tyre
 • Jo
 • Po
 • Manushaqe Lamaj
 • Shkëlqim Beqiraj, Sekretari i Përgjithshëm