Aktivitet promovues i vlerave historike, kulturore arsimore te kesaj zone

 • Tjetër
 • Aktivitet promovues
 • 05/04/2023
 • 12:00
 • Durres, Ishem
 • Shqipëri
 • Durres
 • durres
 • Ishem
 • Emiriana Sako
 • Kryetare e Bashkise Durres
 • Kryetarja e bashkise, perfaqesues te shoqates Ishmi, te ftuar jane: Presidenti i Republikes se Shqiperise, Kryeministri i Shqiperise, Ministria e Kultures, Kryetar i Qarkut , personalitete nga fusha te ndryshme dhe banore te zones
 • Po
 • Po
 • Almiva Llaci
 • Dhurata Gjoka