Aktiviteti synon ndergjegjesimin, edukimin dhe nxitjen e informimit te qytetareve mbi autizmin.

 • Aktivitet ndërgjegjesues/informues
 • 04/04/2023
 • 10:30
 • Galeria e Arteve "Edward Lear"
 • Shqipëri
 • Berat
 • Berat
 • Berat
 • Kryetari i Bashkise
 • Titullari i Bashkise
 • Kryetari i Bashkise, Drejtore e Drejtorise se Turizmit dhe Aktiviteteve etj.
 • Po
 • Po
 • Gentian Dashi (Drejtor i Burimeve Njerezore dhe Sherbimeve Mbeshtetese)
 • Arisa Toska (Sekretar i Pergjithshem)