Inspektim i punimeve te rruges se fshatit Lis

 • Inspektim/kontroll
 • 04/04/2023
 • 12:00
 • Njesia Administrative Lis
 • Shqipëri
 • Diber
 • Mat
 • Lis
 • Agron Malaj
 • Kryetar i Bashkise
 • Zv.Kryetari, Administratori i Njesise Administrative Lis,Drejtori i Sherbimeve Bashkiake
 • Po
 • Po
 • Ervin Hysa ,Sekretar i Pergjithshem
 • Ervin Hysa ,Sekretar i Pergjithshem