Objektivi i aktivitetit: Rritja e ndërgjegjësimit për sfidat e shumta me të cilat përballet komuniteti Rom, veçanërisht ata të kthyer nga emigracioni.

 • Aktivitet ndërgjegjesues/informues
 • 06/04/2023
 • 16:00
 • "Parking Art Gallery", Komiteti per Pakicat Kombetare, rr. e Durresit
 • Shqipëri
 • Tirane
 • Tirane
 • 10
 • Ogerta Manastirliu | Konstantina Beziani | Monica Merino | Robert Gajda | Erion Xhaibra
 • Ministre e Shendetesise dhe Mbrojtjes Sociale | Kryetare e Komitetit per Pakicat Kombetare | Perfaqesuese e UNDP Albania | Komisioneri per Mbrojtjen nga Diskriminimi | Perfaqesues i Pakices Kombetare Rome
 • folesit kryesore, punonjes te institucionit, artiste te pakices kombetare rome
 • Jo
 • Po
 • Ksenja Ferro, sekretar i Titullarit te Komitetit per Pakicat Kombetare
 • .