Aktiviteti ka ne fokus nderveprimit nderintitucional me qellim evidentimin e rolit te punonjesit social dhe psikologut per rehabilitimin e te miturve ne konflikt me ligjin. Ky aktivitet do te zhvillohet gjate 3 diteve.

 • Tryezë diskutimi
 • 04/04/2023
 • 11:00
 • Rr. Frederik Shiroka, Godina Nr. 8
 • Shqipëri
 • Tirane
 • Tirane
 • Tirane
 • Znj. Klaudia Hasanllari
 • Drejtor i institucionit
 • Znj.Klaudia Hasanllari, Znj. Anda Hysi, perfaqesues nga IM Kavaje, perfaqesues nga OJF te cilat kane fushe veprimtarie ne drejtesine penale per te mitur (CVE dhe Arsis).
 • Jo
 • Jo
 • Bora Krasniqi, specialiste
 • Klaudia Hasanllari, drejtor i institucionit