Takim me gra dhe vajza te njesise administrative te Ishmit

 • Tjetër
 • Takim
 • 03/04/2023
 • 17.00
 • Ishem
 • Shqipëri
 • Durres
 • Durres
 • Ishem
 • Emiriana Sako
 • Kryetare e Bashkise Durres
 • Kryetarja e Bashkise Durres, Kryetari i njesise, Drejtoresha NjVKSh Durres, komunitet
 • Jo
 • Po
 • Almiva Llaçi
 • Dhurata Gjoka