Takim me grate dhe vajzat e njesise administrative Sukth

 • Tjetër
 • Takim
 • 04/04/2023
 • 17.00
 • Sukth
 • Shqipëri
 • Durres
 • Durres
 • Sukth
 • Emiriana Sako
 • Kryetare e Bashkise Durres
 • Kryetarja e Bashkise Durres, Kryetari i njesise, Drejtoresha NjVKSh Durres, komunitet
 • Jo
 • Po
 • Almiva Llaçi
 • Dhurata Gjoka