Kryetari i bashkisë do të takohet me pensionistë në një nga Qendrat Komunitare te Moshës së Tretë.

 • Tjetër
 • Takim
 • 02/04/2023
 • 11:00
 • Korçë
 • Shqipëri
 • Korçë
 • Korçë
 • Korçë
 • Sotiraq Filo
 • Kryetar Bashkia Korçë
 • Drejtore e Drejtorisë së Kujdesit Social, pensionistë.
 • Jo
 • Po
 • Xheni Kita
 • Mariana Jorgji