Trajnimi i koordinatorit te projekteve te njesise se zhvillimit ne oferuesit e AFP-se

 • Tjetër
 • Trajnim
 • 08/04/2023
 • 09.00
 • Tiranë
 • Shqipëri
 • Tirane
 • Tirane
 • 2
 • Katrina Çabiri | Dorian Kamberi
 • Trajner | Trajner
 • Alma Caka, Markelian Laho, Denisa Kurrizi
 • Jo
 • Jo
 • Albina Buci, Pergjegjes sektori ZHVP
 • Ejvis Gishti, Drejtor i Pergjithshem i AKAFPK