Takim informues per bizneset e vogla dhe te mesme, lidhur me menyrat e aplikimit per tu perfshire ne projektin “Gjitheperfshirje dhe fuqizim ekonomik ne Ballkanin Perendimor”. Projekt i zbatuar nga Organizata HELP Dega Shqiperi ne bashkepunim me Bashkine Berat.

 • Aktivitet ndërgjegjesues/informues
 • 04/04/2023
 • 11:00
 • Bashkia Berat
 • Shqipëri
 • Berat
 • Berat
 • Berat
 • Kryetari i Bashkise
 • Titullari i Bashkise
 • Kryetari i Bashkise, Drejtore e Integrimit Europian dhe Projekteve, etj.
 • Po
 • Po
 • Gentian Dashi (Drejtor i Burimeve Njerezore dhe Sherbimeve Mbeshtetese)
 • Arisa Toska (Sekretar i Pergjithshem)