Nga ana e DRAP Korce organizohet koncert mes tre shkollave artistike ne varesi te institucionit. Performues do te jene nxenes dhe mesues te ketyre shkollave qe jane “Tefta Tashko Koco” Korce, “Ajet Xhindole” Berat, “Onufri” Elbasan.

 • Tjetër
 • Koncert
 • 01/04/2023
 • 12:00
 • Pallati i Kultures Berat
 • Shqipëri
 • Berat
 • Berat
 • Berat
 • Vinjola Rota
 • Drejtor DRAP Korce
 • Kryetari i Bashkise Berat, punonjes te administrates te DRAP Korce dhe ZVAP vartese, mesues, nxenes, prinder
 • Po
 • Jo
 • Mikel Kocaqi Specialist Burimesh Njerezore
 • Vinjola Rota Drejtor