Kryetari do te vizitoje disa familje fermeresh ne fshatin Voskop.

 • Tjetër
 • Vizite
 • 31/03/2023
 • 14:45
 • Voskop
 • Shqipëri
 • Korce
 • Korce
 • Voskop
 • Sotiraq Filo
 • Kryetar Bashkia Korce
 • Administratori i njesise administrative Voskop, pjesemarres te tjere
 • Jo
 • Po
 • Xheni Kita
 • Mariana Jorgji