Diskutim me komunitetin mbi problematikat e fshatit Luftinjë 1 dhe ndërhyrjet e realizuara.

 • Tryezë diskutimi
 • 29/03/2023
 • 18:00
 • Fshati Luftinjë 1
 • Shqipëri
 • Gjirokastër
 • Memaliaj
 • Luftinjë
 • Gjolek Guci
 • Kryetar i Bashkisë Memaliaj
 • Drejtori i Shërbimeve Publike, administrator i njësisë administrative Luftinjë
 • Jo
 • Jo
 • Ermir Mema, Përgjegjës i Zyrës së Bujqësisë
 • Ermir Mema, Përgjegjës i Zyrës së Bujqësisë