Në kuadër të zgjerimit të mardhënieve dhe bashkëpunimeve me bashki simotra dhe organzata të huaja, organizohet tryezë diskutimi me përfaëqsuesit respektivë të zonave që është menduar bashkëpunimi.

 • Tryezë diskutimi
 • 29/03/2023
 • 09:00
 • Pogradec
 • Shqipëri
 • ëçroK
 • cedargoP
 • cedargoP
 • Ilir Xhakolli
 • Kryetar Bashkia Pogradec
 • Kabineti Bashkisë, përfqësues nga Gjermania, Arnold Gieger Nehemiah Gateway
 • Po
 • Jo
 • A. Halili
 • Dritan Babasuli