Inspektim dhe kontroll ne terren i ecurise se punimeve ne objektin qe po ndertohet ne Delvine, me qellim parashikimin e perfundimit te punimeve sipas grafikut perkates.

 • Inspektim/kontroll
 • 03/04/2023
 • 11:00
 • Delvine
 • Shqipëri
 • Sarande
 • Delvine
 • Delvine
 • Stefan Çipa
 • Drejtor i Pergjithshem
 • Perfaqesues te Bashkise Delvine, Majlinda Qilimi, Filip Xuxi, Perfaqesues te shoqerise sipermarrese Ilir Polo, Ardit Kane
 • Jo
 • Jo
 • Elena Boriçi, Zv. Drejtor i Pergjithshem
 • Elena Boriçi, Zv. Drejtor i Pergjithshem