Aktivitet 3- ditor ne datat 14-15-16 Prill, viti i dyte i realizimit ne Bashkine Kamez

 • Tjetër
 • 14/04/2023
 • 10:00
 • Sheshi “Nene Tereza” Kamez
 • Shqipëri
 • Tirane
 • Kamez
 • Kamez
 • Rakip Suli | Liridon Pjetra | Rigelsa Gupe
 • Kryetar i Bashkise | Shkrimtar | Drejtoreshe e Pallatit te Kultures
 • Rakip Suli, Liridon Pjetra, Rigelsa Gupe, Shkrimtare, Qytetare
 • Jo
 • Jo
 • Drite Gerbolli, Drejtoreshe e Medias dhe Informacionit.
 • Elvis Gjika, Drejtor i Pergjithshem