Inspektim punimesh Shkolla “Demokracia” Valias

 • Inspektim/kontroll
 • 01/04/2023
 • 16:30
 • Lagjia Administrative Nr. 1
 • Shqipëri
 • Tirane
 • Kamez
 • Lagjia Administrative Nr.1
 • Rakip Suli
 • Kryetar i Bashkise
 • Rakip Suli, Petrit Marku-Administrator i Lagjes Administrative,
 • Jo
 • Jo
 • Drite Gerbolli, Drejtoreshe e Medias dhe Informacionit.
 • Elvis Gjika, Drejtor i Pergjithshem