Inspektim Punimesh Rruga “Pasko Vasha” dhe Rruga “Pavaresia e Kosoves”.

 • Inspektim/kontroll
 • 29/03/2023
 • 15:00
 • Lagjia Administrative Nr. 2 Kamez
 • Shqipëri
 • Tirane
 • Kamez
 • Lagjia Nr.2 Kamez
 • Rakip Suli
 • Kryetar i Bashkise
 • Blerta Matraku-Administratore e Njesise
 • Jo
 • Jo
 • Drite Gerbolli, Drejtoreshe e Medias dhe Informacionit.
 • Elvis Gjika, Drejtor i Pergjithshem