Inspektim punimesh Rruga “Nato”, Valias

 • Inspektim/kontroll
 • 02/04/2023
 • 16:30
 • Lagjia Administrative Nr. 1
 • Shqipëri
 • Tirane
 • Kamez
 • Nr.1
 • Rakip Suli
 • Kryetar i Bashkise Kamez
 • Petrit Marku, Inxhiniere te fushes
 • Jo
 • Jo
 • Drite Gerbolli, Drejtoreshe e Medias dhe Informacionit
 • Elvis Gjika, Drejtor i Pergjithshem