Inspektim punimesh Rruga “Mustafa Qemal Ataturku”, Lagjia Nr.2 Kamez

 • Inspektim/kontroll
 • 29/03/2023
 • 15:00
 • Lagjia Nr. 2 Kamez
 • Shqipëri
 • Tirane
 • Kamez
 • Lagjia Nr. 2
 • Rakip Suli
 • Kryetar i Bashkise
 • Rakip Suli, Blerta Matraku
 • Jo
 • Jo
 • Drite Gerbolli, Drejtoreshe e Medias dhe Informacionit.
 • Elvis Gjika, Drejtor i Pergjithshem