Inspektim punimesh ne Rruget “Arberia” “Tomorri” “Marubi” “Valbona”; Lagjia Bathore

 • Inspektim/kontroll
 • 03/04/2023
 • 16:30
 • Lagjia Bathore
 • Shqipëri
 • Tirane
 • Bashkia Kamez
 • Bathore
 • Rakip Suli
 • Kryetar i Bashkise
 • Rakip Suli, Hysen Koldashi, Ylli Shehu
 • Jo
 • Jo
 • Drite Gerbolli, Drejtoreshe e Medias dhe Informacionit
 • Elvis Gjika, Drejtor i Pergjithshem