Bisede me banoret e fshatit Ciflig.

 • Tjetër
 • Bashkebisedim
 • 28/03/2023
 • 09;30
 • Fshati Ciflik
 • Shqipëri
 • Berat
 • Dimal
 • Poshnje
 • Juliana Memaj
 • Kryetare
 • kryetare,administrator,drejtor i tatim taksave,sektori i arsim kultures,punonjes nga drejtoria e bujqesise
 • Jo
 • Jo
 • RAJMONDA SHUKA
 • RAJMONDA SHUKA