Inspektim/Kontroll në Institucionet e përkujdesit rezidencial publik për fëmijët pa kujdes prindëror, organizim i veprimtarive promovuese si “Ditë të hapura” në disa institucione të edukimit (Shtëpi Fëmije).

 • Inspektim/kontroll
 • 07/04/2023
 • 09:00 - 16:00
 • Durrës
 • Shqipëri
 • Durrë
 • Durrës
 • Durrës
 • Matilda Tyli, Anila Nepravishta, Donald Fetah
 • Ndihmës Komisioner, Seksioni i Fëmijëve
 • Përfaqësues nga Institucioni ku bëhet inspektimi.
 • Jo
 • Jo
 • Matilda Tyli, Anila Nepravishta, Donald Fetah
 • Sekretari i Përgjithshëm