Aktivitet Informues mbi Procedurat e Biresimit

 • Aktivitet ndërgjegjesues/informues
 • 28/03/2023
 • 08:00
 • Komiteti Shqiptar i Biresimeve
 • Shqipëri
 • Tirane
 • Tirane
 • Tirane
 • Alma Laci
 • Kryetar i Komitetit Shqiptar te Biresimeve
 • Intervistues
 • Po
 • Po
 • Sindi Mitku / Specialist Jurist
 • Alma Laci - Kryetar i Komitetit Shqiptar te Biresimeve