Diskutim me teme: Per krijimin e nje turizmi te qendrueshem nepermjet 1.pergatitjes se studenteve per pune/treg te punes digitale, 2.berja e kompanive atraktive per punonjesit,3.permiresimi i cilesise se jetes ne Qarkun e Gjirokastres,4.Permiresimi i sipermarrjes ne Qarkun e Gjirokastres dhe rolin e programit jofitimprures inpact week

 • Tjetër
 • diskutim
 • 30/03/2023
 • 12:00
 • Bashkia Gjirokaster
 • Shqipëri
 • Gjirokaster
 • Gjirokaster
 • Gjirokaster
 • Flamur Golemi | Jorida Muho | perfaqesues te programit inpact week
 • Kryetar/ Bashkia Gjirokaster | N/Kryetar | perfaqesues/program jofimprures Inpact Week
 • Flamur Golemi,program jofimprures Inpact Week
 • Po
 • Jo
 • Amarda Lluri/ specialit jurist./person i autorizuar per raportim te KQZ
 • Nertil Nebiaj / Sekretar i Pergjithshem