Takim vllazëror me bashkive në Pogradec nga Shqipëria, Kosova dhe Maqedonia e Veriut.

 • Aktivitet ndërgjegjesues/informues
 • 27/3/2023
 • 10:00
 • Pogradec
 • Shqipëri
 • ëçroK
 • cedargoP
 • cedargoP
 • Ilir Xhakolli
 • Kryetar Bashkia Pogradec
 • Prefekti Korçë, kryetarët e komunave të Kosovës, Maqedonisë së Veriut, Shqipërisë
 • Po
 • Jo
 • A. Halili
 • Dritan Babasuli