• Business Forum (Dhoma e Tregtisë Italiane në Shqipëri – CCIA, institucion i njohur nga Qeveria Italiane, në kuadër të forcimit të shkëmbimeve ekonomike midis dy vendeve, në bashkëpunim me “Forum Italiano per l’Export – IFE”, do të organizojë një mision insitucional /biznesi.

 • Tjetër
 • Event
 • 28/03/2023
 • 09.30
 • Tirane
 • Shqipëri
 • Tirane
 • Tirane
 • Tirane
 • Erion Veliaj
 • Kryetar
 • Kryetarindhe te ftuar te tjere
 • Po
 • Po
 • Drejtori Pergjithshem
 • Drejtori Pergjithshem