rajnim në lidhje me Shëndetin e Bimëve në pikat e inspektimit të importit

 • Tjetër
 • Trajnim
 • 31/03/2023
 • 09:30
 • Royal G Hotel, Durrës
 • Shqipëri
 • Durrës
 • Durrës
 • Durrës
 • Gabriel Roe
 • Ekspert i Shëndetit të Bimëve
 • Përfaqësues nga AKU
 • Jo
 • Jo
 • Jona Halili, Specialist në Sektorin e Informimit të Publikut dhe Koordinimit Ndërinstitucional
 • Znj. Jeta Deda, Drejtor i Përgjithshëm i Autoritetit Kombëtar të Ushqimit