Objektivat kryesore të takimit: Kërkesa për aplikimin e sa më shumë dënimeve alternative si një nga masat më suportuese ndaj të dënuarve. Diskutimi mbi zbatimin e dënimeve alternative dhe masave shtrënguese të cilat aplikohen nga gjykata dhe zbatohen nga shërbimi i provës.

 • Aktivitet ndërgjegjesues/informues
 • 27/03/2023
 • 10:00
 • Gjykata Rrethit Gjyqësor Mat
 • Shqipëri
 • Mat
 • Mat
 • Mat
 • Z. Artan Çupi | Z. Roland Sulika
 • Kryetar i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Mat | Drejtor dtshp Mat
 • Z. Artan Çupi, Z. Roland Sulika dhe gjyqtare te Gjykates
 • Jo
 • Jo
 • Anesti Kapllani - Drejtor
 • Ervin Hoxha - Drejtor i Pergjithshem DPSHP