Takim për konsultim publik të Strategjisë Kombëtare për Shkencën, Teknologjinë dhe Inovacionin 2021-2030

 • Konsultim publik
 • 29/03/2023
 • 15.00
 • Ministria e Arsimit dhe Sportit
 • Shqipëri
 • Tiranë
 • Tiranë
 • Tiranë
 • Znj. Evis Kushi
 • Ministre e Arsimit dhe Sportit
 • Z. Znj. Evis Kushi, përfaqësues të IAL-ve, drejtues të MAS, anëtarë të Këshillit të Arsimit të Lartë dhe Kërkimit Shkencor.
 • Jo
 • Jo
 • Z. Nebi Ganellari -Përgjegjës Sektori në MAS
 • Z. Erzen Tola- Sekretar i Përgjithshëm i MAS