Ndeshje futbolli me disa të dënuar të IEVP Rrogozhinë me një përfaqesi të stafit të IEVP Rrogozhinë. Ky aktivitet do të zhvillohet në ambjentet e IEVP Rrogozhinë, konformë masave të sigurisë.

 • Tjetër
 • Aktivitet Sportiv
 • 28/03/2023
 • 11:00
 • Institucioni i Ekzekutimeve të Vendimeve Penale Rrogozhinë
 • Shqipëri
 • Tiranë
 • Rrogozhinë
 • Rrogozhinë
 • Kol Kukaj | Kristina Qerena
 • Drejtor, IEVP Rrogozhinë | Përgjegjese e Sektorit Çështjeve Shoqërore
 • Drejtori i këtij institucioni, stafi si dhe të dënuarit e IEVP Rrogozhinë
 • Jo
 • Jo
 • Lindjana Laçi
 • Admir Abrija, Drejtor i Përgjithshëm i Burgjeve