Degjese publike me teme ” Per ngritjen e pikave te grumbullimit, ambalazhimit, perpunimit dhe depozitimit te vajit te ullirit ne Njesine Administrative Kurjan”.

 • Konsultim publik
 • 28/03/2023
 • 11:00
 • Godina e Bashkise Roskovec
 • Shqipëri
 • Fier
 • Roskovec
 • Roskovec
 • Znj.Majlinda Bufi
 • Kryetare e Bashkise Roskovec
 • Perfaqesues te Bashkise Roskovec dhe qytetare te ndryshem
 • Jo
 • Po
 • Reja Cjapi, Drejtor Kabineti, Bashkia Roskovec
 • Delina Hoxha, Sekretar i Pergjithshem, Bashkia Roskovec