Aksioni i radhes te Edukimit Mjedisor nga studenet e UAMD-se dhe shkollat e Durresit

 • Aktivitet ndërgjegjesues/informues
 • 26/03/2023
 • 10:30
 • Durres, Shetitorja Taulantia
 • Shqipëri
 • Durres
 • durres
 • durres
 • s'ka
 • s'ka
 • studente, nxenes, aktivist
 • Jo
 • Po
 • Almiva Llaci
 • Dhurata Gjoka