Prefektura Korçë, Bashkia Pogradec dhe Drejtoria Vendore e Policisë Korçë takim me kryetarët e fshatrave në kuadër të fushatës antikanabis.

 • Tryezë diskutimi
 • 25/3/2023
 • 12:00
 • Pogradec
 • Shqipëri
 • ëçroK
 • cedargoP
 • agdradec
 • Nertil Jole
 • Prefekt i QarkuKorçë
 • Gjovalin Loka, Dr i Policisë Korçë, Ilir Xhakolli Kryetar Bashkia Pogradec, Kryetarët e Nj.A dhe kryepleqtë
 • Po
 • Jo
 • A. Halili
 • Dritan Babasuli