Takim i Nen/Kryetarit te Bashkise Berat me fermere te Njesive Administrative Sinje dhe Velabisht per Programet e Financimit IPARD

 • Tryezë diskutimi
 • 28/03/2023
 • 10:00
 • Njesia Administrative Roshnik
 • Shqipëri
 • Berat
 • Berat
 • Roshnik
 • z. Arjan Shkembi | znj. Etleva Dhima
 • Nen/Kryetari i Bashkise | Drejtore e Integrimit Europian dhe Projekteve , Bashkia Berat
 • Nen/Kryetari i Bashkise, Drejtore e Drejtorise se Integrimit Europian dhe Projekteve, etj.
 • Po
 • Po
 • Gentian Dashi (Drejtor i Burimeve Njerezore dhe Sherbimeve Mbeshtetese)
 • Arisa Toska (Sekretar i Pergjithshem)