Do te zhvillohet mbledhja e keshillit bashkiak.

 • Tjetër
 • Mbledhje
 • 30/03/2023
 • 13:00
 • Salla e Keshillit Bashkiak, Bashkia Korce
 • Shqipëri
 • Korce
 • Korce
 • Korce
 • Sotiraq Filo
 • Kryetar Bashkia Korce
 • Anetaret e Keshillit Bashkiak, qytetare.
 • Po
 • Po
 • Xheni Kita
 • Mariana Jorgji