Inspektim i ecurisë të punimeve të rehabilitimit të aksit Pogradec – Gështenjas

 • Inspektim/kontroll
 • 27/03/2023
 • 10:00
 • Bashkia Pogradec
 • Shqipëri
 • Korçë
 • Pogradec
 • Pogradec
 • Nertil Jole | Ilir Xhakolli
 • Prefekt i Qarkut Korçë | Kryetar i bashkisë Pogradec
 • Kryetari i bashkisë Pogradec Z.Ilir Xhakolli, përfaqësues te subjektit që po kryen punimet
 • Jo
 • Jo
 • Ornela Bena, Sekretar i Përgjithshëm
 • Ornela Bena, Sekretar i Përgjithshëm