Ftesë për pjesëmarrje në Konferencën që do të zhvillohet lidhur me Menaxhimin e Integruar te Mbetjeve dhe Parandalimin e mbetjeve Detare ne Ballkanin Perëndimor

 • Tjetër
 • Ftese per pjesmarrje
 • 23/03/2023
 • 11:00
 • Tirana International Hotel
 • Shqipëri
 • Tirane
 • Tirane
 • Tirane
 • nuk ka
 • nuk ka
 • Almira Xhembulla/zëvendësministër
 • Po
 • Jo
 • Jetmirë Dedaj
 • Inxhi Buzi