Kryetari i Bashkise Korce do te beje inspektim punimesh ne kanalin kryesor te Gjancit.

 • Inspektim/kontroll
 • 21/03/2023
 • 10:30
 • Fshati Boboshtice
 • Shqipëri
 • Korce
 • Korce
 • Drenove
 • Sotiraq Filo
 • Kryetar Bashkia Korce
 • Administratori i Njesise Administrative Drenove, kryeplaku i fshatit Boboshtice dhe pjesemarres te tjere.
 • Po
 • Po
 • Xheni Kita
 • Mariana Jorgji