Projekti per Zhvillimin e Integruar urban dhe turistik synon nxitjen e turizmit dhe forcimin e kapaciteteve institucionale per te mbeshtetur turizmin.

 • Tjetër
 • seminar
 • 21/03/2023
 • 11:00
 • Hotel Argjiro,Gjirokaster
 • Shqipëri
 • Gjirokaster
 • Gjirokaster
 • Gjirokaster
 • Flamur Golemi | Astrit Alikaj | Enka Muho | Nevila Popa
 • Kryetar/ Bashkia Gjirokaster | Menaxher Projekti | Konsulente | eksperte turizmi
 • Bashkia Gjirokaster,FSHZH,DRTK,ADZM,Konsulente,sektori Privat
 • Po
 • Po
 • Amarda Lluri/ specialit jurist./person i autorizuar per raportim te KQZ lidhur me informacionin e raportuar nga drejtorite perkatese
 • Nertil Nebiaj / Sekretar i Pergjithshem