Perfundim i ndertimit te çezmes publike “Parku Geraldine”,Njesia Administrative Burrel

 • Inagurim
 • 20/03/2023
 • 11:00
 • "Parku Geraldine",Njesia Administrative Burrel
 • Shqipëri
 • Diber
 • Mat
 • Burrel
 • Agron Malaj
 • Kryetar i Bashkise
 • Drejtori i Sherbimeve Bashkiake
 • Po
 • Po
 • Ervin Hysa ,Sekretar i Pergjithshem
 • Ervin Hysa ,Sekretar i Pergjithshem