Zhvillohet Analiza Vjetore e Autoritetit Kombëtar të Ushqimit për vitin 2022 dhe Analiza dy mujore e vitit 2023

 • Tryezë diskutimi
 • 20/03/2023
 • 10:00
 • DRAKU Vlorë, Rruga Halim Xhelo, Vlorë
 • Shqipëri
 • Vlorë
 • Vlorë
 • Vlorë
 • Znj. Jeta Deda | Drejtorët e Drejtorive
 • Drejtor i Përgjithshëm i Autoritetit Kombëtar të Ushqimit
 • Drejtori i Përgjithshëm i AKU-së, Drejtorët e Drejtorive Rajonale dhe përfaqësues nga Drejtoria e Përgjithshme e Autoritetit Kombëtar të Ushqimit
 • Jo
 • Jo
 • Jona Halili, Specialist në Sektorin e Informimit të Publikut dhe Koordinimit Ndërinstitucional
 • Znj. Jeta Deda, Drejtor i Përgjithshëm i Autoritetit Kombëtar të Ushqimit