Pjesëmarrëse në bootcampin për forcimin e rolit të të rinjve në promovimin e rritjes së mirëkuptimit të ndërsjellë, narratives konstruktive, respektit për diversitetin dhe besimin në Shqipëri, Bosnjë dhe Hercegovinë, Maqedoninë e Veriut, Serbi dhe Kosovë

 • Tryezë diskutimi
 • 17/03/2023
 • 09:00 - 11:00
 • Hotel Diamma, Golem
 • Shqipëri
 • Tirane
 • Kavajë
 • Golem
 • Znj. Bora Muzhaqi
 • Ministër Shteti për Rininë dhe Fëmijët
 • Përfaqësuesit e organizatave UNDP Albania dhe UNFPA Albania, të rinjtë pjesëmarrës në bootcamp.
 • Jo
 • Jo
 • Arlinda Topçiu, Drejtor Kabineti
 • Arlinda Topçiu, Drejtor Kabineti