Projekti SEMP ka qenë në fazën e zbatimit për një vit. Gjatë këtij takimi do të paraqiten rezultatet e arritura gjatë vitit 2022 dhe plani i punës për vitin 2023. Do të propozohen edhe disa ndryshime të vogla në planin e zbatimit, të cilat duhet të miratohen nga komiteti drejtues.

 • Tryezë diskutimi
 • 17/03/2023
 • 09:00
 • Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë, Tiranë
 • Shqipëri
 • Tiranë
 • Tiranë
 • Tiranë
 • Sotiraq Filo
 • Kryetar Bashkia Korçë
 • Anëtarë të Komitetit Drejtues
 • Po
 • Jo
 • Xheni Kita
 • Sotiraq Filo