Inspektim punimesh ne fshatin Ngjeqar, sherbime ne rruge, vendosje tumbinosh dhe sistemim rrjeti kullues

 • Inspektim/kontroll
 • 11/03/2023
 • 09:00
 • Njesia administrative Kurjan
 • Shqipëri
 • Fier
 • Roskovec
 • Kurjan
 • Z.Ermir Hajdini
 • Drejtor ne Ndermarrjen e Sherbimeve te Mirembajtjes, Roskovec
 • Perfaqesues te Bashkise Roskovec dhe punonjesit e ndermarrjes
 • Jo
 • Po
 • Reja Cjapi, Drejtor Kabineti, Bashkia Roskovec
 • Delina Hoxha, Sekretar i Pergjithshem, Bashkia Roskovec