Takim ne institucionin e prefektit te qarkut Gjirokaster mbi organizimin dhe funksionimin e Komitetit Rajonaj te Zhvillimit te turizmit ne qarkun Gjirokaster per vitin 2023. Ne kete takim do te trajtohen çeshtjet qe lidhen me ecurine e sezonit turistik, problematikat e hasura pergjate vitit 2022 si dhe do te diskutohet mbi planin e masave te hartuar nga institucionet pergjegjese per mbarevajtjen e sezonit turistik per vitin 2023

 • Tryezë diskutimi
 • 08/03/2023
 • 11:00
 • Salla e mbledhje te Prefektit te qarkut Gjirokaster
 • Shqipëri
 • Gjirokaster
 • Gjirokaster
 • bashkia Gjirokaster
 • Odise Kote
 • Prefekt i qarkut Gjirokaster
 • Odise Kote, Saimir Zeka, Anest Shupuli, Blerim Kore, arian Çano, Mantho Paço, Gezim Shehu, Ergest Hysesani, Ledjan Komino, Polikseni Çoli, Loreta Zota, Arbora Kore, Vasil Polo, Kristina Fidhi, Dragua Kalemi, Maksim Hoxha.
 • Jo
 • Jo
 • Arian Korkuti, Sekretar i Pergjithshem, Prefektit i qarkut Gjirokaste
 • Arian Korkuti, Sekretar i Pergjithshem, Prefektit i qarkut Gjirokaster